Kapa tandvårdskostnaden med tandvårdsbidrag

Priodent är ansluten till Försäkringskassan vilket betyder att alla vuxenpatienter som bor, studerar eller arbetar i Sverige har tillgång till det statliga tandvårdsstödet som utfärdas av Försäkringskassan. Det statliga tandvårdsstödet omfattar högkostnadsskyddet, det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) samt särskilt tandvårdsbidrag (STB) för dig med särskilda behov. 

Vi förklarar begreppen:

Högkostnadsskyddet finns för att du som patient inte ska behöva betala allt för höga kostnader när du är i behov av omfattande tandvård. Din tandläkare eller tandhygienist kan informera dig om vilka typer av behandlingar som omfattas av högkostnadsskyddet samt vilka undantag som finns.  

Högkostnadsskyddet beräknas utifrån Försäkringskassans referenspriser och högkostnadsperioden sträcker sig ett år från det datum behandlaren startade perioden. 

Nedan ser du de olika intervallen som högkostnadsskyddet baseras på samt hur många procent du betalar av det totala beloppet utifrån försäkringskassans referenspriser.

Belopp upp till 3.000kr

Patienten betalar 100 procent av beloppet

Belopp som överstiger 3.000kr 

Patienten betalar 50 procent av beloppet

Belopp som överstiger 15.000kr 

Patienten betalar 15 procent av beloppet

Vi strävar efter att våra patienter ska kunna få största nytta av högkostnadsskyddet och är noga med att planera behandlingar så att de faller rätt i tiden inom våra patienters ersättningsperiod.

 

Ring oss ifall du vill veta hur du ligger till i din ersättningsperiod.

 

Som regel har alla personer från 24 års ålder och som bor eller arbetar i Sverige rätt att ta del av det allmänna tandvårdsbidraget (ATB). Det allmänna tandvårdsbidraget är ett bidrag från Försäkringskassan som finns för att hjälpa till att främja den allmänna munhälsan och uppmuntra människor till förebyggande tandvård. Beloppet varierar beroende på din ålder men ligger mellan 300-600 kronor per år. 

Bidraget förnyas 1 juli varje år och du kan spara ett bidrag upp till två år vilket betyder att du kan ha upp till 1.200 kronor innestående att utnyttja till tandvård. Det är inget du själv behöver ha koll på eller ansöka om. Förnyelsen av bidraget sker automatiskt och din behandlare påminner dig om det belopp som du har att utnyttja vid ditt besök hos oss.

I vår kalkylator här nedan kan du snabbt och enkelt räkna ut hur mycket just du kan ha i inne-stående bidrag. Skriv in det år du är född för att se hur mycket pengar du kan ha att utnyttja på ditt nästa besök hos oss.

Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att du får ett ökat behov av tandvård kan du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag från Försäkringskassan. Det är särskilda intyg som behövs från din läkare och det är din tandläkare eller tandhygienist som sedan bedömer om du har rätt till särskilt tandvårdsstöd. 

Du som är berättigad detta bidrag får 600 kronor en gång i halvåret att använda på förebyggande tandvård som till exempel undersökning eller borttagning av tandsten. Det går inte att spara sitt bidrag till nästkommande halvår utan bidraget nollställs och ersätts med samma summa efter sex månader.   

Här kan du läsa mer om Försäkringskassans alla tandvårdsstöd.

Räkna ut ditt tandvårdsbidrag!