Hög kvalité till rimliga priser

Vi strävar alltid efter att vara transparenta och vill att du som patient ska få en klar och tydlig prisbild på den behandling som din behandlare rekommenderar. Vi arbetar med kostnadsförslag där du som patient ser samtliga priser och behöver aldrig oroa dig för dolda kostnader.  Vi tummar aldrig på kvalitén i våra behandlingar och är mån om att ditt resultat ska hålla länge utan komplikationer.

Vad kommer mitt tandvårdsbesök att kosta?

Priset på en behandling baseras på vad för typ av åtgärder tandläkaren eller tandhygienisten har utfört för att hjälpa dig med dina besvär. En behandling inkluderar ofta flera olika åtgärder och nästan alla behandlingar startar med en akut- eller basundersökning. Innan påbörjad behandling får du ett kostnadsförslag av din tandläkare som du får ta ställning till. Ingen behandling startar utan att du godkänt pris och behandlingsplan.

Prisexempel på tandvård

Vi vill inte att priset ska vara en anledning till att människor ska behöva dra sig för att gå till tandläkaren. Därför förhåller vi oss till Försäkringskassans referenspriser på våra vanligaste behandlingar och håller i övrigt rimliga priser i förhållande till vår höga kvalité.   

Tandvårdsstöd

I Sverige är barntandvården gratis för barn och unga vuxna upp till 23 års ålder. Det året man fyller 24 klassificeras man som vuxenpatient och då gäller normaltaxa. Alla vuxenpatienter har dock rätt till det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och täcks av Försäkringskassans högkostnadsskydd. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att du får ett ökat behov av tandvård kan du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Betalningsalternativ

Vi är en kontantfri klinik. Hos oss kan du alltid välja ifall du vill betala allt på en gång med kort, skjuta upp din betalning med faktura eller delbetala räntefritt upp till 36 månader. 

Fullständig prislista

I prislistan nedan ser du klinikens åtgärder samt priset du som patient betalar beroende på hur mycket du kommit upp i Försäkringskassans högkostnadsskydd. Tänk på att en behandling oftast består av flera åtgärder och du får alltid ett kostnadsförslag av din behandlare innan påbörjad behandling.

Åtgärdskod och beskrivningUnder 3.000 kr3.000-15.000 krÖver 15.000 kr
101 – Basundersökning, utförd av tandläkare1020535196
103 – Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare550340193
107 – Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1355758339
108 – Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare271517381053
111 – Basundersökning, utförd av tandhygienist825445179
112 – Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist1030535189
113 – Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist465258112
114 – Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist695393181
121 – Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition956340
123 – Röntgenundersökning, helstatus1005548227
124 – Panoramaröntgenundersökning760463254
125 – Röntgenundersökning, extraoral645355152
126 – Röntgenundersökning, omfattande1285725333
127 – Röntgenundersökning, delstatus26515578
128 – Röntgenundersökning, större delstatus445255122
131 – Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31115558167
132 – Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1440720216
133 – Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder1765883265
134 – Tomografiundersökning, fyra kvadranter20951048314
141 – Analoga studiemodeller för behandlingsplanering885553320
142 – Digitala studiemodeller för behandlingsplanering880640472
161 – Salivsekretionsmätning775415163
162 – Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning855605430
163 – Biopsi1420825409
164 – Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)1199834579
201 – Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem530283109
204 – Profylaxskena, per skena985528207
205 – Fluorbehandling, kortare behandlingstid22011846
206 – Fluorbehandling43022886
207 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten36020088
208 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande700393177
209 – Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande1015540208
213 – Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade
sjukdomar eller problem
1335715281
214 – Kvalificerat rådgivande samtal för beteendemedicinsk prevention625338136
250 – Rådgivande samtal eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk33016854
251 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk875453157
252 Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, distanskontakt via videolänk40521074
301 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande590360199
302 – Sjukdoms- eller smärtbehandling1025595294
303 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1515878431
304 – Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande21801228561
311 – Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem525278104
312 – Uppföljande rådgivande samtal eller instruktion vid
munhälsorelaterade sjukdomar eller problem
21511545
313 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer1335715281
314 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd625338136
321 – Icke-operativ behandling av kariessjukdom535285110
322 – Stegvis exkavering1485853410
341 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande675368152
342 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1310713294
343 – Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande271018101180
350 – Rådgivande samtal eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem, distanskontakt via videolänk33016854
351 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer, distanskontakt via videolänk875453157
352 – Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, distanskontakt via videolänk40521074
362 – Lustgassedering, per gång975508180
401 -Tandextraktion, en tand1580978556
402 – Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand23101455857
403 – Tandextraktion, enkel630390222
404 – Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant461528481610
405 – Dentoalveolär kirurgi vid komplicerade förhållanden574036732225
406 – Tandextraktion, övertalig tand1565963541
407 – Övrig kirurgi eller plastik337522101395
408 – Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande793555783927
409 – Lambåoperation, ytterligare när flera lambåoperationer utförs under
samma dag, per kvadrant, tilläggsåtgärd
267019031365
410 – Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktion utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd15701100771
420 – Implantat, per styck, tilläggsåtgärd492033302217
421 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat760558254579
422 – Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik384029882391
423 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat930567184906
424 – Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik426533102642
425 – Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat14795112158709
426 – Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik471034332538
427 – Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant657043182741
428 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant823055103606
429 – Kirurgiskt avlägsnande av implantat608538632307
430 – Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd319524351903
431 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd645051184185
432 – Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd515041583463
433 – Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd285023351975
436 – Avlägsnande av ett implantat1305890600
446 – Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd345024631771
447 – Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd17501083615
448 – Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd1210835573
451 – Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3673048883598
452 – Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–3917066254844
453 – Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–3706051203762
454 – Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–3956068204902
480 – Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd420238110
501 – Rensning och rotfyllning, en rotkanal508031581812
502 – Rensning och rotfyllning, två rotkanaler562533081685
503 – Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler690039901953
504 – Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler745542832062
520 – Akut endodontisk behandling, annan behandlare15651053694
521 – Akut trepanation och kavumextirpation1450998681
522 – Komplicerad kanallokalisation1170715397
523 – Stiftborttagning16651000535
541 – Apikalkirurgisk behandling594538732422
601 – Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena502530431655
602 – Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena502530431655
603 – Reponeringsskena, per skena641032551047
604 – Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologiska indikationer,
per skena
26201430597
606 – Motorisk aktivering635333121
607 – Bettslipning för ocklusal stabilisering1110688392
650 – Motorisk aktivering, distanskontakt via videolänk41021579
701 – Fyllning av en yta på framtand eller hörntand1015673433
702 – Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1475930549
703 – Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand18951228760
704 – Fyllning av en yta på molar eller premolar1215775467
705 – Fyllning av två ytor på molar eller premolar17101065614
706 – Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar21151255653
707 – Krona i plastiskt material, klinikframställd25251548863
708 – Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd1065793602
800 – Permanent tandstödd krona, en per käke852552833013
801 – Permanent tandstödd krona, flera i samma käke757550583295
802 – Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift512033432098
803 – Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift23551503906
804 – Hängande led vid tandstödd protetik, per led534041083245
805 – Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd295519001162
806 – Radikulärförankring vid avtagbar protes449525681218
807 – Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led413527551789
808 – Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner433024381113
809 – Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1515925512
811 – Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd920593363
812 – Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats19501115531
813 – Broreparation med tandteknisk insats556530301256
814 – Broreparation med tandteknisk insats, omfattande1017557952729
815 – Sadelkrona780048752828
822 – Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder487528151373
823 – Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder684039401910
824 – Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad1542092784978
825 – Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments1632093684501
826 – Attachments, per styck1499760
827 – Hel underkäksprotes1336581484495
828 – Hel överkäksprotes1336581484495
829 – Immediatprotes, hel käke972558183082
831 – Justering av avtagbar protes560348199
832 – Lagning av protes eller tillsättning av protestand18151110617
833 – Rebasering av protes32801840832
834 – Lagning av protes där avtryck krävs320021031334
835 – Rebasering och lagning av protes402023131117
836 – Komplicerad lagning av protes482026831186
837 – Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes820045081923
839 – Inmontering av förankringselement38202140964
845 – Ocklusionskorrigerande bettslipning356525131776
846 – Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering602536251945
847 – Klammerplåt510028701309
848 – Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition865555338
850 – Implantatstödd krona, en per käke1389094806393
852 – Implantatstödd krona, flera i samma käke1301595987205
853 – Hängande led vid implantatstödd bro834071086245
854 – Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led368024751632
855 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat1020718506
856 – Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led22251403827
857 – Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat1015743552
858 – Distans inklusive distansskruv, per styck269019801483
859 – Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1550945522
861 – Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat568853904826561
862 – Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat629804404330786
863 – Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat666404685333001
865 – Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat595554230330226
871 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat331352337316539
872 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat405302952521822
873 – Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler454203298524281
874 – Tillägg för alveolarbar på två implantat677543132589
875 – Tillägg för alveolarbar på tre implantat901061084076
876 – Tillägg för alveolarbar på fyra implantat1121073434635
877 – Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement21475133857722
878 – Förankringselement täckprotes, per styck605448337
881 – Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande19651340903
883 – Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats667049833801
884 – Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs1230081685275
888 – Fästskruv/broskruv, per styck325225155
889 – Distansskruv, per styck785575428
892 – Läkdistans, per styck1010825696
893 – Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1480875452
894 – Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1495863420
895 – Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat21251325765
896 – Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat21201260658
897 – Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer344521131180
900 – Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader1057554951939
901 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år18800111755838
902 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år24410149258286
903 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år28155169789153
904 – Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år31855180088314
905 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år26540157888261
906 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år324801986511035
907 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år384102393513803
908 – Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år39580221509949
921 – Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand852578587390
922 – Utbytesåtgärd. Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar852576657063
923 – Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 1–3852578587390
924 – Utbytesåtgärd. Fasad i stället för ersättningsberättigande fyllning, tandposition 4–5852576657063
925 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantatoperation1238598688105
926 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona13890101407515
928 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation123851115310290
929 – Utbytesåtgärd. Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona13890113739610
940 – Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro1253562681880
941 – Utbytesåtgärd. Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på750037501125

Aktuella erbjudanden: