Hög kvalité till rimliga priser

Vi strävar alltid efter att vara transparenta och vill att du som patient ska få en klar och tydlig prisbild på den behandling som din behandlare rekommenderar. Vi arbetar med kostnadsförslag där du som patient ser samtliga priser och behöver aldrig oroa dig för dolda kostnader.  Vi tummar aldrig på kvalitén i våra behandlingar och är mån om att ditt resultat ska hålla länge utan komplikationer.

Vad kommer mitt tandvårdsbesök att kosta?

Priset på en behandling baseras på vad för typ av åtgärder tandläkaren eller tandhygienisten har utfört för att hjälpa dig med dina besvär. En behandling inkluderar ofta flera olika åtgärder och nästan alla behandlingar startar med en akut- eller basundersökning. Innan påbörjad behandling får du ett kostnadsförslag av din tandläkare som du får ta ställning till. Ingen behandling startar utan att du godkänt pris och behandlingsplan.

Prisexempel på tandvård

Vi vill inte att priset ska vara en anledning till att människor ska behöva dra sig för att gå till tandläkaren. Därför förhåller vi oss till Försäkringskassans referenspriser på våra vanligaste behandlingar och håller i övrigt rimliga priser i förhållande till vår höga kvalité.   

Tandvårdsstöd

I Sverige är barntandvården gratis för barn och unga vuxna upp till 23 års ålder. Det året man fyller 24 klassificeras man som vuxenpatient och då gäller normaltaxa. Alla vuxenpatienter har dock rätt till det allmänna tandvårdsbidraget (ATB) och täcks av Försäkringskassans högkostnadsskydd. Om du har en sjukdom eller funktionsnedsättning som medför att du får ett ökat behov av tandvård kan du har rätt till särskilt tandvårdsbidrag (STB).

Betalningsalternativ

Vi är en kontantfri klinik. Hos oss kan du alltid välja ifall du vill betala allt på en gång med kort, skjuta upp din betalning med faktura eller delbetala räntefritt upp till 36 månader. 

Fullständig prislista

I prislistan nedan ser du klinikens åtgärder samt priset du som patient betalar beroende på hur mycket du kommit upp i Försäkringskassans högkostnadsskydd. Tänk på att en behandling oftast består av flera åtgärder och du får alltid ett kostnadsförslag av din behandlare innan påbörjad behandling.

ÅtgärdskodBeskrivningUnder 3.000kr 3.000-15.000krÖver 15.000kr
100Undersökning, riskbedömning och hälsofrämjande åtgärder
101Basundersökning, utförd av tandläkare980513185
103Kompletterande eller akut undersökning, utförd av tandläkare535333191
107Omfattande undersökning, utförd av tandläkare1315738333
108Utredning inklusive undersökning, utförd av tandläkare26451 7031 043
111Basundersökning, utförd av tandhygienist795430175
112Basundersökning med fullständig parodontal undersökning, utförd av tandhygienist995518183
113Akut eller annan undersökning, utförd av tandhygienist450250110
114Fullständig parodontal undersökning eller fördjupad kariesutredning, utförd av tandhygienist675383178
121Röntgenundersökning, en bild, eller flera bilder av en tandposition906039
123Röntgenundersökning, helstatus975533223
124Panoramaröntgenundersökning740453251
125Röntgenundersökning, extraoral620340144
126Röntgenundersökning, omfattande1245705327
127Röntgenundersökning, delstatus25515077
128Röntgenundersökning, större delstatus430248120
131Tomografiundersökning, en kvadrant eller tandposition 3-31080540162
132Tomografiundersökning, två kvadranter eller sinus1390695209
133Tomografiundersökning, tre kvadranter eller käkleder1705853256
134Tomografiundersökning, fyra kvadranter20201 9191 848
141Analoga studiemodeller för behandlingsplanering860540316
142Digitala studiemodeller för behandlingsplanering860630469
161Salivsekretionsmätning750403159
162Laboratoriekostnader vid mikrobiologisk undersökning770563417
163Biopsi1375803402
164Laboratoriekostnader vid patologanatomisk diagnostik (PAD)1199849604
201Information eller instruktion vid risk för munhälsorelaterade sjukdomar eller problem510273106
204Profylaxskena, per skena955513203
205Fluorbehandling, kortare behandlingstid21011344
206Fluoridbehandling41522084
207Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten35019587
208Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, omfattande675380174
209Mekaniskt avlägsnande av supragingival tandsten, särskilt tidskrävande980523202
213Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention, 60 minuter eller mer1295695275
214Kvalificerat rådgivande samtal för sjukdoms- eller smärtprevention605328133
301Sjukdoms- eller smärtbehandling, mindre omfattande575353197
302Sjukdoms- eller smärtbehandling995580290
303Sjukdoms- eller smärtbehandling, omfattande1470855425
304Sjukdoms- eller smärtbehandling, särskilt tidskrävande21151 195551
311Information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem505268101
312Uppföljande information eller instruktion vid munhälsorelaterade sjukdomar eller problem20511044
313Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd, 60 minuter eller mer1295695275
314Kvalificerat rådgivande samtal vid sjukdoms- eller smärttillstånd605328133
321Icke-operativ behandling av kariessjukdom515275107
322Stegvis exkavering1445833404
341Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, mindre omfattande650355149
342Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, omfattande1265690288
343Behandling av parodontal sjukdom eller periimplantit, särskilt tidskrävande26051 7381 130
362Lustgassedering, per gång935485170
401Tandextraktion, en tand1535955549
402Tandextraktion, när separation eller friläggning krävs, en tand22551 428848
403Tandextraktion, enkel610380219
404Kirurgiskt avlägsnande av en eller flera tänder eller annan vävnad i samma kvadrant44952 7881 592
405Omfattande dentoalveolär kirurgi57403 4631 868
406Tandextraktion, övertalig tand1520940534
407Övrig kirurgi eller plastik32952 1701 383
408Preprotetisk friläggning med lambå, omfattande77705 4953 903
409Kirurgiskt avlägsnande av tand i annan kvadrant i samband med parodontalkirurgiska åtgärder, tillläggsåtgärd26701 8351 251
410Tandextraktion, ytterligare när flera tandextraktion utförs under samma dag eller i samband med lambåoperation, tilläggsåtgärd15351 083766
420Implantat, per styck, tilläggsåtgärd48003 2702 199
421Operation avseende käkbensförankrade implantat, ett implantat73455 6304 430
422Kirurgisk friläggning av ett implantat vid tvåstegsteknik37802 9582 382
423Operation avseende käkbensförankrade implantat, två eller tre implantat91256 6284 879
424Kirurgisk friläggning av två eller tre implantat vid tvåstegsteknik42003 2782 632
425Operation avseende käkbensförankrade implantat, fyra eller fler implantat1454511 0908 672
426Kirurgisk friläggning av fyra eller fler implantat vid tvåstegsteknik46203 3882 525
427Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant59353 7602 238
428Benaugmentation med benersättningsmaterial i en kvadrant73754 7502 913
429Kirurgiskt avlägsnande av implantat57753 6302 129
430Benaugmentation med autologt ben i en kvadrant i samband med benaugmentation i annan kvadrant eller implantatoperation i samma kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd31952 3681 788
431Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med benaugmentation eller implantatoperation i annan kvadrant, per kvadrant, tilläggsåtgärd64505 0704 104
432Benaugmentation med benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation per kvadrant, tilläggsåtgärd51504 1233 403
433Sinuslyft utan autologt ben eller benersättningsmaterial i samband med implantatinstallation, per kvadrant, tilläggsåtgärd28502 2831 885
436Avlägsnande av ett implantat1275875595
446Rekonstruktiv behandling med membran (GTR) eller emaljmatrixprotein, tilläggsåtgärd34502 4631 771
447Rekonstruktiv behandling med benersättningsmaterial, tilläggsåtgärd17501 083615
448Fritt bindvävstransplantat vid lambåoperation, tilläggsåtgärd1210803517
451Parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–366004 8233 578
452Parodontalkirurgi i flera kvadranter eller omfattande parodontalkirurgi i en kvadrant eller inom tandposition 3–389956 5384 817
453Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i en kvadrant eller inom tandposition 3–369255 0533 742
454Kirurgisk behandling av periimplantit och i förekommande fall tänder med parodontit i flera kvadranter eller omfattande kirurgisk behandling i en kvadrant eller inom tandposition 3–389956 5384 817
480Sjukvårdskontakt för att säkerställa koagulation, tilläggsåtgärd410233108
501Rensning och rotfyllning, en rotkanal49453 0901 792
502Rensning och rotfyllning, två rotkanaler54653 2281 661
503Rensning och rotfyllning, tre rotkanaler66953 8881 922
504Rensning och rotfyllning, fyra eller fler rotkanaler72304 1702 028
520Akut endodontisk behandling, annan behandlare15301 035689
521Akut trepanation och kavumextirpation1420983676
522Komplicerad kanallokalisation1140700392
523Stiftborttagning1615975527
541Apikalkirurgisk behandling58003 8002 400
542Apikalkirurgisk behandling, ytterligare tand vid samma operationstillfälle, tilläggsåtgärd21951 6331 239
601Bettskena i hård akrylat i överkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena48852 9731 634
602Bettskena i hård akrylat i underkäken, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena48852 9731 634
603Reponeringsskena, per skena61853 1431 013
604Mjukplastskena, laboratorieframställd, utförd på bettfysiologisk indikation, per skena25351 388584
606Motorisk aktivering610318113
607Bettslipning för ocklusal stabilisering1065655368
701Fyllning av en yta på framtand eller hörntand995663430
702Fyllning av två ytor på framtand eller hörntand1435910543
703Fyllning av tre eller flera ytor på framtand eller hörntand18501 205754
704Fyllning av en yta på molar eller premolar1185760463
705Fyllning av två ytor på molar eller premolar16651 043607
706Fyllning av tre eller flera ytor på molar eller premolar20551 225644
707Krona i plastiskt material, klinikframställd24551 513853
708Stiftförankring i rotkanal vid fyllningsterapi, tilläggsåtgärd1065765555
800Permanent tandstödd krona, en per käke79954 8682 678
801Permanent tandstödd krona, flera i samma käke70954 6682 968
802Laboratorieframställd pelare med intraradikulärt stift49953 2802 080
803Klinikframställd pelare med intraradikulärt stift22951 473897
804Hängande led vid tandstödd protetik, per led52504 0633 231
805Emaljretinerad konstruktion, laboratorieframställd, per stöd28501 8331 120
806Radikulärförankring vid avtagbar protes43602 5001 198
807Semipermanent krona, brostöd eller hängande led, per led39952 6651 734
808Innerkrona för teleskop- eller konuskonstruktioner41952 3701 093
809Långtidstemporär laboratorieframställd krona eller hängande led, per led1469902504
811Cementering av lossnad tandstödd eller implantatstödd protetisk konstruktion, per stöd895580360
812Reparation av krona eller bro, utan tandteknisk insats18901 085522
813Broreparation med tandteknisk insats53902 9431 229
814Broreparation med tandteknisk insats, omfattande98655 6402 683
815Sadelkrona75904 7702 796
822Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, en till tre tänder47252 7401 351
823Partiell protes, utan metallskelett eller för temporärt bruk, fyra eller fler tänder66303 8351 879
824Partiell protes med metallskelett, klammerförankrad139808 0583 912
825Komplicerad partiell protes med metallskelett som förankras med stöd av urtagskrona, innerkrona eller attachments148158 1153 425
826Attachments, per styck1499760
827Hel underkäksprotes119956 9633 440
828Hel överkäksprotes119956 9633 440
829Immediatprotes, hel käke94455 6783 040
831Justering av avtagbar protes545340197
832Lagning av protes eller tillsättning av protestand17651 085609
833Rebasering av protes31751 788816
834Lagning av protes där avtryck krävs31202 0631 322
835Rebasering och lagning av protes39002 2531 099
836Komplicerad lagning av protes46652 6051 163
837Komplicerad lagning av protes där uppvaxning och gjutning av ny del utförs vilken svetsas till befintlig protes79354 3751 883
839Inmontering av förankringselement37002 080946
845Ocklusionskorrigerande bettslipning35652 5101 772
846Skena, hel eller cementerad i sektioner, för vertikal platsberedning eller bettstabilisering57903 4401 795
847Klammerplåt49402 7901 285
848Betthöjning eller uppbyggnad för ocklusal stabilisering med fyllningsmaterial, per tandposition845545335
850Implantatstödd krona, en per käke123507 9554 879
852Implantatstödd krona, flera i samma käke119958 5886 202
853Hängande led vid implantatstödd bro82507 0636 231
854Semipermanent implantatstödd krona eller hängande led, per led35952 4331 619
855Fästskruv/broskruv och cylinder vid semipermanent implantatstödd krona, per implantat995705502
856Långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona eller hängande led, per led21951 388822
857Fästskruv/broskruv och cylinder vid långtidstemporär laboratorieframställd implantatstödd krona, per implantat995733549
858Distans inklusive distansskruv, per styck26351 9531 475
859Integrerad distans/kopplingskomponent vid separat implantatstödd krona, per styck, tilläggsåtgärd1505923515
861Implantatstödd bro i överkäke på fyra implantat5558538 39826 366
862Implantatstödd bro i överkäke på fem implantat6159543 35030 579
863Implantatstödd bro i överkäke på sex eller fler implantat6519546 13032 785
865Implantatstödd bro i underkäke på fyra eller fler implantat5829541 67330 037
871Implantatstödd täckprotes i överkäke på två implantat, eller implantatstödd täckprotes i underkäke på implantat oavsett antal implantat3243023 02016 433
872Implantatstödd täckprotes i överkäke på tre implantat3973029 12521 702
873Implantatstödd täckprotes i överkäke på fyra implantat eller fler4451532 53324 145
874Tillägg för alveolarbar på två implantat65954 2232 562
875Tillägg för alveolarbar på tre implantat87956 0004 044
876Tillägg för alveolarbar på fyra implantat109207 1984 592
877Implantatstödd täckprotes, exklusive distanser och förankringselement2089513 0957 635
878Förankringselement täckprotes, per styck595443336
881Reparation av fast implantatstödd konstruktion, mindre omfattande19251 320897
883Reparation/ombyggnad av fast implantatstödd konstruktion med tandteknisk insats65454 9203 783
884Reparation/ombyggnad av implantatstödd bro där omfattande tandteknisk insats krävs119958 0155 229
888Fästskruv/broskruv, per styck315220154
889Distansskruv, per styck765565425
892Läkdistans, per styck995818693
893Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1440855446
894Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt ett till tre implantat1455843414
895Avmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat20701 298757
896Återmontering av implantatstödda konstruktioner på sammanlagt fyra eller fler implantat20601 230649
897Åtgärdande av tekniska implantatkomplikationer 33502 0651 166
900Tandreglering, aktiv behandling högst 6 månader101605 2581 826
901Tandreglering, en käke, aktiv behandling 6 månader till 1 år1806010 7005 548
902Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1 år till 1,5 år2345014 2957 887
903Tandreglering, en käke, aktiv behandling 1,5 år till 2 år2704516 2588 706
904Tandreglering, en käke, aktiv behandling mer än 2 år3060017 2357 880
905Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 6 månader till 1 år2549515 1187 853
906Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1 år till 1,5 år3120019 02810 507
907Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling 1,5 år till 2 år3689522 92813 150
908Tandreglering, båda käkar, aktiv behandling mer än 2 år3802021 1989 422
921Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, fram- eller hörntand70956 4505 999
922Krona i stället för ersättningsberättigande fyllning, molar eller premolar70956 2655 684
925Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, kirurgisk del/implantat-operation122059 7788 078
926Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro, protetisk del/implantatstödd krona123508 7356 205
928Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en eller båda stödtänderna som utbytet beräknas på, kirurgisk del/implantatoperation1220511 01810 186
929Implantatbehandling i entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på, protetisk del/implantatstödd krona123509 9238 223
940Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro120856 0431 813
941Ortodontisk slutning av entandslucka i stället för ersättningsberättigande tandstödd bro när åtgärd 800 eller 801 har utförts inom tre år på en av stödtänderna som utbytet beräknas på72303 6151 085

Aktuella erbjudanden: