Rotfyllning

Om tandens pulpa, som sitter inuti tanden, blir inflammerad kan en rotfyllning vara lämplig behandling. Det innebär att tandläkaren öppnar och rensar bort tandens vävnad för att sedan kunna fylla rotkanalerna så att bakterier inte ska kunna ta sig ned till rotspetsen eller käkbenet.     

Kvinna med tandvärk

Varför kan tanden behöva rotfyllas?

En infektion eller inflammation i tandens pulpa kan uppstå när man går en längre tid utan att åtgärda ett hål i tanden. Då kan karies sprida sig till tandens inre och orsaka kraftig tandvärk. När tanden blir inflammerad blir det ett tryck i pulpan vilket gör att man känner smärta. Men om tanden är symptomfri trots att pulpan är skadad kan det innebära att pulpan har dött vilket i sin tur kan orsaka infektion i käkbenet om tanden förblir obehandlad. 

I vissa fall kan tanden behöva dras ut och eventuellt ersättas med en implantatkrona eller en bro. Dock brukar tandläkaren i bästa mån försöka behålla din egna tand och istället rotfylla och återuppbygga tanden på nytt.

En annan orsak till att en tand behöver rotfyllas kan vara om du fått ett hårt slag mot tanden och du ser att tanden börjat mörkna. Den mörka färgen kan då vara tecken på att pulpan har skadats och att tanden behöver rotfyllas för att det inte ska uppstå en infektion i rotkanalen eller käkbenet.

När behöver jag söka vård?

Det är svårt för patienten själv att avgöra om en tand behöver rotfyllas eller inte. Oftast är det under rutinundersökningen när tandläkaren tar röntgenbilder där det syns att pulpan kan vara skadad. Det vanligaste symptomet som patienten själv känner är uppkomsten av tandvärk när pulpan blivit inflammerad eller infekterad och då söker akut tandvård för tandvärk.  

Hur en rotfyllning går till

En rotfyllning kan behöva genomföras i olika steg beroende på hur omfattande infektionen i tanden är. En behandling startar alltid med att tandläkaren gör en undersökning och tar röntgenbilder för att få en uppfattning om vad som behöver åtgärdas samt om tanden går att rädda med en rotfyllning. Därefter får du information om vad problemet är och vad som behöver göras samt att du får ett kostnadsförslag på den behandling som tandläkaren rekommenderar.  

Rotbehandlingen börjar med att tandläkaren öppnar upp tanden och tar bort den sjuka pulpan och rengör rotkanalen från bakterier med hjälp av små filar och sedan en bakteriedödande vätska. Ibland visar det sig att det är flera tandkanaler som behöver rensas och rengöras och då kan det behövas längre tid eller att kompletterande besök behöver bokas in. En annan orsak som kan förlänga processen är ifall du behöver ha en tillfällig bakteriedödande fyllning i tanden som verkar och rengör under någon eller några veckor innan tandläkaren kan lägga den riktiga fyllningen. 

Om tandläkaren bedömer att tanden är bakteriefri så kan tanden fyllas. Röntgenbilder tas alltid efter att fyllningen gjorts så att tandläkaren kan försäkra sig om att den är tät så att inga bakterier kan leta sig ned i rotkanalerna. 

Efter en rotbehandling

Efter att du genomgått en rotbehandling så kan du känna dig öm i och runt den behandlade tanden. Det är helt normalt och det går vanligtvis över inom några dagar. Det går bra att ta receptfria smärtlindrande läkemedel om du känner att det behövs. Ett uppföljningsbesök till tandläkaren några veckor efter behandlingen krävs för att säkerställa att tanden tillfrisknat och är fri från infektion eller inflammation.

Vi svarar på dina frågor!

Här har vi samlat de vanligaste frågorna i kategorin rotfyllning. Klicka på plustecknet så kan du läsa tandläkarens svar. Du kan även läsa frågor och svar från andra kategorier eller ställa en egen fråga direkt till våra tandläkare.

Finns det något alternativ till rotfylling? +

Om tanden är så pass sjuk att man måste rotfylla den så är det andra alternativet att ta bort tanden och ersätta den med ett tandimplantat.

Vill du bli uppringd?

Vi hjälper dig direkt över telefon med tidsbokning och rådgivning. Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig!