Barntandvård utförd av erfaren tandläkare

När barnet fyller tre år är det dags för hens första kallelse till tandläkaren. Vid första besöket tittar tandläkaren inte bara på barnets tänder utan fokuserar till mestadels på att skapa en trygg och rolig miljö. För oss är det viktigt att barnet får en bra kontakt med tandvården redan från start så att den goda tandhälsan följer barnet upp i vuxen ålder.

Gratis tandvård för barn och unga vuxna upp till 23 års ålder

I Sverige är nästan all tandvård kostnadsfri tills det år man fyller 23 år. Alla patienter upp till 23 års ålder klassificeras som barnpatienter och kallas, enligt ett statligt beslut, till tandläkaren vartannat år för en obligatorisk undersökning. Det innebär att minst vartannat år måste barnets munhälsa undersökas av tandläkare. Hur ofta barnet behöver komma till tandläkaren utöver det beror på barnets munhälsa och det är tandläkaren som bedömer ifall barnet behöver komma på tätare besök.

Det året man fyller 24 klassificeras man som vuxenpatient och då gäller normaltaxa. Alla vuxenpatienter har dock rätt till det allmänna tandvårdsbidraget (ATB).

Här kan du räkna ut hur mycket du kan ha i bidrag

Så går barnets första tandläkarbesök till

När barnet är tre år är det dags för första besöket hos tandläkaren. För de allra flesta barnen är detta första mötet med en tandläkare men ibland kan olyckor ske som gör att barnet behöver träffa en tandläkare tidigare.

Läs mer om akut tandvård för barn här

Viktigt att barnet kommer på sin tandläkartid

Det ingår i vårt uppdrag att se till att ditt barn får den tandläkarvård hen behöver. Uteblivna tandläkarbesök kan resultera i att barnet får problem med sina tänder och munhälsa vilket kan få konsekvenser långt upp i åldern. Vi är därför skyldiga enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL) att göra en anmälan till socialtjänsten om ditt barn upprepat uteblir från tandläkartider utan någon återkoppling från målsman. Socialtjänsten hjälper därefter till att se till att barnet får den vård barnet har rätt till. 

Om ditt barn skulle utebli från sitt inbokade besök hos oss utan att målsman återkopplat för en ny tidsbokning för barnet kommer vi att kontakta målsman via de kommunikationsvägar som finns registrerade. Vi kommer även att skicka ett brev till målsmans folkbokföringsadress med förslag på ny tandläkartid för barnet samt information om våra skyldigheter enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). Vid fortsatt utebliven återkoppling kommer vi att på nytt kontakta målsman via de kommunikationsvägar som finns registrerade samt skicka ytterligare ett brev med information om kommande åtgärder vid fortsatt utebliven återkoppling från målsman.     

Lista ditt barn hos oss

Det är fritt för barnets målsman att välja vilken tandläkarklinik barnet ska vara inskriven (listad) på och det är viktigt att målsman ser till att barnet finns listad hos en tandläkare. Om barnet inte är listad på någon annan tandläkarklinik kommer vi enligt vår plikt att kontakta barnets målsman och kalla barnet till vår klinik för den obligatoriska undersökningen. Vi har avtal med Stockholms läns landsting och barnets tandvård är gratis hos oss.

Hos oss arbetar pedagogiska och lyhörda tandläkare som är nischad inom barntandvård och det är viktigt för oss att barnet och tandläkaren får en god relation redan från start. Vi försöker alltid se till att ditt barn får träffa “sin” tandläkare så att barnet inte känner oro över vem hen ska träffa. Ditt barns trygghet och omsorg är viktigast för oss.

Här listar du ditt barn och din familj på Priodent Tibblekliniken

Vi svarar på dina frågor!

Här har vi samlat de vanligaste frågorna i kategorin barntandvård. Klicka på plustecknet så kan du läsa tandläkarens svar. Du kan även läsa frågor och svar från andra kategorier eller ställa en egen fråga direkt till våra tandläkare.

Är tandvård gratis för barn? +

All typ av tandvård förutom estetisk tandvård är gratis för barnpatienter. Exempel på estetisk tandvård är tandblekning. Här kan du läsa allt om barntandvård.

Vill du bli uppringd?

Vi hjälper dig direkt över telefon med tidsbokning och rådgivning. Fyll i dina uppgifter nedan så ringer vi upp dig!